Is deze mail niet goed leesbaar? Surf dan naar de online versie.
 

Nieuwsbrief
Februari 2019

 
 

De Mandel is een sociale huisvestingsmaatschappij die kwaliteitsvolle sociale huur- en koopwoningen of appartementen te koop en te huur aanbiedt tegen een betaalbare prijs. Daarnaast biedt De Mandel goedkope hypothecaire leningen aan. De Mandel is met haar ruim 4900 sociale huurwoningen één van de grotere spelers op het veld van sociale huisvesting in Vlaanderen. Het werkingsgebied van De Mandel strekt zich uit over heel Midden-West-Vlaanderen.

 
Actualisatie kandidaat-huurders


Om de 2 jaar moet De Mandel het register van kandidaat-huurders actualiseren. Hierbij gaan wij na of de kandidaat-huurder nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde. De Mandel doet ook nazicht van de gezinssamenstelling van de kandidaat-huurder. In 2019 vindt er opnieuw een actualisatie plaats. Alle kandidaat-huurders ingeschreven voor 1 januari 2018 zullen begin maart 2019 hierover een brief ontvangen. Controleer al uw gegevens die vermeld staan op het groene actualisatieformulier. Als alles klopt, dan hoeft u niets te doen. Als u zaken wenst aan te passen of als u geschrapt wil worden, dan bezorgt u het groene actualisatieformulier ingevuld en ondertekend terug aan De Mandel, samen met de nodige documenten.

Voor alle vragen omtrent deze actualisatie kunt u terecht bij Elise Binamé op het nummer 051/ 23 35 22 of via mail inschrijvingen.huur@demandel.be. Meer infoProjectnieuws: De Lijsterbesse - Gits


De Mandel realiseerde 14 sociale huurappartementen en 11 koopappartementen, allen aangepast aan rolstoelgebruikers. Dit bouwproject ligt op wandelafstand van de markt van Gits, het dienstencentrum Gi(d)ts en Dominiek Savio. Van de 11 koopappartementen zijn er 6 met 2 slaapkamers bestemd voor de huisvesting van maximaal 3 personen, 4 appartementen met 3 slaapkamers voor maximaal 4 personen en 1 appartement met 1 slaapkamer voor 2 personen. Bij de huurappartementen is er eveneens een gevarieerd aanbod met 1, 2 of 3 slaapkamers. Meer infoProjectnieuws: De Mei - Oudenburg


Op 25 januari werd 'de mei' geplaatst op de nieuwe appartementen in de Bellerochelaan te Oudenburg. Naast dienstencentrum en woonzorgcentrum Riethove van het OCMW, bouwt aannemer Coussée-Bostoen in opdracht van De Mandel 38 sociale wooneenheden. Het project ligt ten zuiden van de Ettelgemsestraat en wordt ontsloten via een nieuwe wegenis, genaamd de Bellerochelaan. Deze verkaveling ligt binnen 500m van de stadskern van Oudenburg en wordt een zeer aangename woonbuurt met een mix van bouwtypologieën, leeftijden en gezinssamenstellingen. Voor 20 appartementen is er voorrang voor huurders ouder dan 65 jaar. Meer infoInboedelverzekering: wat moet de huurder zelf verzekeren?


Een huurder moet altijd zelf een brandverzekering afsluiten voor de inboedel. Enkel op deze manier is er bij brand een verzekering voor meubels, elektronica, verfraaiingswerken, schilderwerken,  kledij, auto,... We raden elke huurder aan een inboedelverzekering af te sluiten. Dit kan niet via de verzekering van De Mandel. Indien er (na brand) even niet in de woning verbleven kan worden, dan dekt een inboedelverzekering tot op bepaalde hoogte ook de kosten van een doorgangswoning, hotel,...

Na goedkeuring van De Mandel brengen bepaalde huurders verbeteringswerken aan aan de huurwoning. Na uitvoering van deze werken is het belangrijk om de verzekerings-maatschappij op de hoogte te brengen. Stel dat er sprake zou zijn van schade, dan zal deze inboedelverzekering aangesproken worden. Hier vindt u meer info over de brandverzekering van De Mandel. Dienst Sociale Zaken


In september 2018 besliste de raad van bestuur om de naam ‘Tweezijdig’ te wijzigen. De naam ‘Tweezijdig’ dekt niet meer helemaal de lading van de taken die opgenomen worden door deze dienst. Bovendien gebruikt Samenlevingsopbouw deze naam nog steeds om trajecten rond huurdersparticipatie op te starten in andere sociale huisvestingsmaatschappijen. De dienst Tweezijdig is al meer dan 10 jaar een volwaardige dienst binnen De Mandel en niet alleen maar een voortvloeisel uit een samenwerkingsverband met Samenlevingsopbouw. Doorheen de jaren is het takenpakket van deze dienst uitgebreid, waardoor de dienst Tweezijdig niet meer enkel participatieprojecten trekt. De raad van bestuur besliste om de dienst ‘Tweezijdig’ om te dopen tot dienst ‘Sociale Zaken’. Deze benaming geeft een beter beeld weer van wat er door deze dienst zoal opgenomen wordt. Meer infoTechnisch noodnummer


Wist u dat De Mandel een noodnummer heeft voor technische noodgevallen? Indien er sprake is van bv. brand, gasreuk in het gebouw, wateroverlast,... dan kan er gebruik gemaakt worden van het noodnummer. Om dit nummer te contacteren, belt u gewoon naar het algemeen nummer 051/23 35 00. Buiten de kantooruren komt u op een antwoordapparaat terecht, waar u het nummer van de meldkamer krijgt. Als u de meldkamer opbelt met een dringend en technisch noodgeval, dan zal u verder geholpen worden.

Het technisch noodnummer kan niet gebeld worden voor zaken die niet dringend zijn of zaken die ten laste zijn van de huurder. Indien we merken dat er misbruik gemaakt wordt van het noodnummer, dan zal De Mandel de kosten doorrekenen aan huurder. Meer info


 

 

email-list